Trang chủ / Lưu trữ thẻ

Lưu trữ thẻ

Tự Học Tiếng Đức 100 bài của viện ngôn ngữ học Gothe tại Đức

Du học đức

Mục lục 100 bài tự học tiếng đức-Các bạn lựa chọn từng bài -Kích chuột vào danh sách các bài để học luyện 4 kỹ năng nghe, đọc, hiểu,  viết 1 Người 2 Gia đình 3 Làm quen 4 Ở trường học 5 Đất nước và ngôn ngữ 6 Đọc và viết 7 Số 8 Giờ 9 Ngày trong …

Xem Tiếp
Translate »